AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Lorraine w Nancy zaprasza pracowników administracyjnych na szkolenia

Uniwersytet Lorraine w Nancy (Francja) jest partnerem PWSZ w Głogowie w ramach programu Erasmus+. Tamtejszy Instytut Technologii w Saint-Dié zaprasza pracowników administracyjnych do udziału w szkoleniach w roku 2020. Formą szkolenia będzie job shadowing, a jako tematy wymieniane są m.in. usługi dla studentów oraz zarządzanie administracyjne.

Mobilności można realizować od lutego do lipca 2020 r. lub od września do listopada 2020 r. Podczas trwającego 5 dni szkolenia używanym językiem będzie język angielski.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem  tamtejszego departamentu:

David Renaudin

Menedżer mobilności
Departament Współpracy Międzynarodowej i Europejskiej
Podsekcja Międzynarodowej Mobilności Osobisty

e-mail: david.renaudin@univ-lorraine.fr

 

Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne.

Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 r. poprzez stronę: https://pr.easypromosapp.com/p/883663

Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu.

Pełna informacja o konkursie:

Since its creation in 1987, the Erasmus+ programme has enabled more and more participants to be mobile, thus strengthening their skills and open-mindedness. The number of learners who have benefited from Erasmus reached 10 million in 2019 and growing!

To celebrate this important milestone and the incredible success of more than 30 years of programme implementation, the Erasmus+ team is happy to announce the launch of a photo competition.

Through this competition, Erasmus+ would like to honour the 10 million participants by taking a look in the past and trying to illustrate the reality and the evolution of the programme since its creation. Former participants in any of the sectors of the Erasmus+ Programme, who are interested in taking part in the competition, are invited to choose and upload by January 13th, one specific photo accompanied by a short text, to describe their experience and the impact that the programme has had on their lives. Participants of the Erasmus+ predecessor programmes (Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Youth in Action etc.) are also welcome to participate, so to help us telling a long story since 1987!

The selected pictures and descriptions will then be compiled and exposed in the Hall of the Université Libre de Bruxelles (ULB) during the Stakeholders Event on 28-29 January 2020.

 

Rekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu jest status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07.01.2020 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:
studiów (SMS – Student Mobility for Studies) Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach programu Erasmus+.
praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships) – praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie; warunek: zgłoszenie należy złożyć jeszcze będąc studentem W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.
Biuro Współpracy z Zagranicą może pomóc Studentowi znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

– zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia

– formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)

– oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020:

WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 € 600 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
450 € 550 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
400 € 500 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

Rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację uzupełniającą pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07.01.2020 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Zgłoszenie powinno zawierać:

– formularz zgłoszeniowy z podpisem przełożonego (dostępny tutaj)

– program zajęć dydaktycznych (w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć)

– program szkolenia (w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych)

– oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2019/2020.
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Wysokości stawek w roku akademickim 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych).

stawka dzienna do 14 dni pobytu stawka dzienna od 15 dnia pobytu
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180 € 126 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 € 112 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
140 € 98 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Ryczałt na koszty podróży:

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Propozycje szkoleń dla pracowników

DOREA Educational Institute organizuje szkolenia w 14 miastach Europy – Limassol (Cypr), Ateny i Saloniki (Grecja), Praga (Czechy), Piza, Palermo i Turyn (Włochy), Barcelona (Hiszpania), Dublin (Irlandia), Lyon (Francja), Porto (Portugalia), Budapeszt (Węgry), Split i Zagrzeb (Chorwacja).

Propozycje szkoleń oferowanych przez DOREA, terminy i programy kursów oraz zasady rejestracji znajdą Państwo TUTAJ

Ewentualne pytania można kierować pod adres: info@dorea.org 

Rekrutacja studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczyna rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Warunkiem przystąpienia do programu jest status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2019 r. do godz. 12:00 W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:
studiów (SMS – Student Mobility for Studies) Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach programu Erasmus+.
praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships) – praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie; warunek: zgłoszenie należy złożyć jeszcze będąc studentem W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.
Biuro Współpracy z Zagranicą może pomóc Studentowi znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

– zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia

– formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)

-oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.
Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020:

WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 € 600 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
450 € 550 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
400 € 500 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2019 r. do godz. 12:00 W BIURZE PROJEKTÓW
PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami, zgłoszenie powinno zawierać:

– formularz zgłoszeniowy z podpisem przełożonego (dostępny tutaj)

– program zajęć dydaktycznych (w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć)

– program szkolenia (w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych)

– oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Zasady kwalifikacji, realizacji i rozliczania nauczycieli akademickich/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu ST) w roku akademickim 2019/2020.
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu ST – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Wysokości stawek w roku akademickim 2019/2020 przedstawiają poniższe tabele (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych).

stawka dzienna do 14 dni pobytu stawka dzienna od 15 dnia pobytu
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180 € 126 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 € 112 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
140 € 98 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

Ryczałt na koszty podróży

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Wybitni goście z Grodna w PWSZ w Głogowie

W tym miesiącu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie miała zaszczyt gościć kolejnych znakomitych profesorów w związku z porozumieniem podpisanym z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie w ramach programu Erasmus+. W połowie maja do Głogowa przyjechał prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski, a tydzień później prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei. Panowie kontynuują współpracę zainicjowaną przez wykładowcę Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie, dr Adama Bujaka, który naukowe badania intensywnie rozwija w bloku Europy wschodniej.

Prof. zw. dr hab. Konstantin Karpinski karierę akademicką rozpoczął w 1995 r. jako student Psychologii Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie. Będąc jeszcze w trakcie studiów, podjął kształcenie na Wydziale Prawa. Po obronie tytułu magistra na obu kierunkach zdecydował, że pozostanie wierny Psychologii – kontynuował naukę w ramach studiów doktoranckich w Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, a na czas habilitacji przeniósł się do Rosji, gdzie podczas realizowanych prac naukowo-badawczych zyskał szerokie uznanie zdobywając wiele ważnych nagród i grantów.  Prof. Karpinski od ponad 18 lat pracuje na Wydziale Psychologii grodzieńskiego uniwersytetu, obecnie na stanowisku Kierownika Zakładu Psychologii Eksperymentalnej i Stosowanej.

Wizyta prof. Karpinskiego w PWSZ w Głogowie miała na celu przybliżyć treści związane z organizacją i zarządzaniem edukacją pedagogiczno-psychologiczną. Podczas kilkudniowego pobytu, pan profesor brał udział w wykładach, wymieniając przy tym doświadczenia z kadrą pedagogiczną i studentami. Podczas prezentacji przedstawił potencjał naukowy Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, dyskutując przy tym na temat możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. Podkreślił, że białoruska uczelnia jest gotowa na współpracę przy organizacji międzynarodowych konferencji, a także odnośnie tworzenia wspólnych publikacji naukowych. Prof. Karpinski, który nazwisko zawdzięcza ojcu polskiego pochodzenia, zachęcał studentów do wyjazdów na Białoruś, omawiając przy tym oferty szkół zimowych i letnich.

Prof. zw. dr hab. Victor Tarantsei  posiada długoletni, ponad 50-letni staż pracy. W chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, a jako członek korespondencyjny Białoruskiej Akademii Wychowania oraz Międzynarodowej Akademii Pedagogicznej i Nauk Społecznych przyczynia się do wzbogacenia kulturowego dziedzictwa narodu białoruskiego. Zasługi pana profesora zostały docenione nagrodami: w 2009 r. otrzymał „Medal Franciszka Skaryny”, a w 2016 r. uhonorowano go „Orderem Franciszka Skaryny”. Od lat chętnie współpracuje z polskimi szkołami wyższymi (przez 2 lata pracował na uczelni w Legnicy, a od 14 lat jest pełnoetatowym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu). Prof. Tarantsei jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie kształcenia pedagogicznego. Pod jego redakcją wydano ponad 400 prac naukowych, w tym 6 monografii, 27 książek oraz wiele zbiorów, badań, prac naukowych i metodycznych. Efektywnie wspiera kształcenie swoich studentów: jest promotorem prac magisterskich, doktoranckich i rozpraw habilitacyjnych. Prof. Tarantsei może pochwalić się tytułem profesora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angeliusa Silesiusa (Wałbrzych, Polska). Owocnie rozwija kwestie transmisji kultury białoruskiej między pokoleniami w ramach państwowego programu badawczego pn. „Historia, kultura, społeczeństwo, państwo”.

Głównym celem przyjazdu prof. Tarantseia do PWSZ w Głogowie było przeprowadzenie serii wykładów dla studentów Instytutu Humanistycznego. Tematem przewodnim poruszanym przez pana profesora była pedagogika Janusza Korczaka, którego działalność od lat inspiruje białoruskiego pedagoga. Podczas zajęć prof. Victor przedstawił system edukacji Republiki Białorusi, omówił wychowanie we współczesnej rodzinie, a także szczegółowo wyjaśnił problem stresu w zawodzie nauczyciela oraz związane z nim skutki. Dyskusje ze studentami  i wykładowcami okazały się kluczowe do wypracowania wspólnych dla obu krajów edukacyjnych wzorców. Prof. Tarantsei wymienił popularne obecnie na Białorusi kierunki podejmowane przez absolwentów szkół średnich, do których należą: Ekonomia, Logopedia, Sztuka i projektowanie odzieży oraz Logistyka. Pan profesor nieustannie rozwija szerokie kontakty międzynarodowe – kooperuje z uczelniami z Kazachstanu, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Czech oraz Rosji. Podczas spotkania z dr Katarzyną Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie rozmawiał na temat zacieśniania naukowych kontaktów i przyszłej kolaboracji z uniwersytetami ze wschodu.

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 21 tys. studentów. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 141 umów międzyinstytucjonalnych. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się na poziomie około 728 osób. Więcej informacji TUTAJ

—————————————————–

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomirze Lisewskiej oraz wykładowcom, którzy współpracowali z zaproszonymi gośćmi podczas zajęć dydaktycznych.

Biuro Erasmus+ składa serdeczne podziękowania Panu Karolowi Kolano za wykonanie pamiątkowych zdjęć oraz oprowadzenie gości po salach dydaktycznych i bibliotece PWSZ w Głogowie.

—————————————————–

GALERIA