Pamiątkowe zdjęcie dr Adama Bujaka i kadry dydaktycznej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie