dr Adam Bujak i kadra dydaktyczna Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie