Występ zespołu folklorystycznego działającego przy Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym w Grodnie