Rekrutacja studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą rozpoczyna rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Warunkiem przystąpienia do programu jest status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2019 r. do godz. 12:00 W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A).

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:
studiów (SMS – Student Mobility for Studies) Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach programu Erasmus+.
praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships) – praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie; warunek: zgłoszenie należy złożyć jeszcze będąc studentem W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.
Biuro Współpracy z Zagranicą może pomóc Studentowi znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

– zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia

– formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)

-oświadczenie RODO (dostępne tutaj)

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (mobilności typu SM) w roku akademickim 2019/2020
Informacja o wysokości stypendiów dla mobilności typu SM – w celu wyjazdów studentów na studia (SMS) oraz wyjazdów studentów na praktykę (SMP) ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.
Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2019/2020:

WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 € 600 €
Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy
450 € 550 €
Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
400 € 500 €

1 Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Projektów (pokój 119A),
tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

CEIND WORKSHOP

TTT

Letter from the Organizers,

We proudly announce the 4th edition of the European Workshop on Control Engineering for Industry, CEIND. Everything started in April 2012 when the State Higher Vocational School in Głogów under the kind support of the LLP Erasmus program organized the first workshop in this series (see http://pwsz.glogow.pl/warsztaty-ceind-podsumowanie.html for a photo gallery). It was an excellent meeting, which apart from the lectures of renowned scientists from abroad, was a presentation forum for our students who took part in the mobility action under the Erasmus framework. They had an unforgettable occasion to present their research and technical development achievements being a result of the mobility actions.

Three years from this event, we can proudly say that five of them started their Ph.D. studies. We believe that that they will finish their Ph.Ds in a very near future and will support the local scientific group in Głogów with their outstanding skills and knowledge. We also believe that they will contribute to the development of new generations of young engineers at their Alma Mater in Głogów.

The subsequent CEIND workshops were organized by the Universte de Lorraine (Nancy, 2013) and Hochschule Ravensburg-Weingarten (Weingarten, 2014), which cooperate with us very actively and efficiently under the ERASMUS/ERASMUS+ framework.

In 2015, CEIND workshop will go back to Głogów.

We invite you kindly to Głogów hoping to organize a fruitful and interesting event.

 

With best regards and wishes to see you soon in Głogów,

Prof. Marcin Witczak – General Chair

Dr Izabella Ewa Cech – Local Arrangement Chair

Anna Akielaszek-Witczak – Organizing Chair

Małgorzta Komorowska – Organizing Chair

Iwona Borejko – Secretariat

 

UWAGA STUDENCI!

Są jeszcze wolne miejsca na:

– wyjazdy na studia w semestrze letnim 2014/2015 do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

– praktyki w instytucjach zagranicznych Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

więcej informacji w biurze Erasmusa + pok. 005 u pani Iwony Borejko.