Formularze dla pracowników

Erasmus + (2014 – 2020):

 

Formularz danych bankowych

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ DYDAKTYK (prowadzenie zajęć)

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ DYDAKTYK (szkolenie)

 

 Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ ADMINISTRACJA

 

Staff Mobility Agreement for Teaching

 

Staff Mobility Agreement for Training

Oświadczenie RODO (dydaktyk)

Oświadczenie RODO (administracja)

Wniosek o delegację

 

Sprawozdanie z wyjazdu ERASMUS+

 

LLP Erasmus (2008 – 2014):

 

Formularz danych bankowych pracownik

 

 

Formularz zgłoszeniowy Pracownika 

 

 

 Formularz zgłoszeniowy.doc

 

 

Indywidualny plan nauczania

(dotyczy wyjazdu nauczyciel akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

 

Indywidualny plan pracy

 

 

WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

 

WYJAZD NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

 

WYJAZD PRACOWNIKA UCZELNI