- Program Erasmus | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie - http://erasmus.pwsz.glogow.pl -

Formularze dla studentów

Erasmus + (2014 – 2020):

  [1]

Formularz danych bankowych studenta

 

  [2]

Formularz zgłoszeniowy studenta

 

  [3]

Learning Agreement for studies-ERASMUS+

 

  [4]

Learning Agreement for traineeships-ERASMUS+

 

  [5]

Letter of intent individual work placement

 

  [6]

TRANSCRIPT OF RECORDS

 

LLP Erasmus (2008 – 2014):

  [7]

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

 

  [8]

Formularz danych bankowych studenta

 

  [9]

Formularz zgłoszeniowy-studenci

 

  [10]

Karta Studenta Erasmusa

 

  [11]

Kody dziedzin

 

  [12]

Porozumienie o programie zajęć

 

  [13]

Warunki zaliczenia

 

  [14]

Wzór umowy