Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą

e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

pokój 119A, czynne od PN – PT od 7:30 do 15:30

Erasmus

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w wyniku pozytywnej weryfikacji ze strony Komisji Europejskiej otrzymała, w maju 2008, Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter). Karta Uczelni Erasmusa jest przepustką do uczestnictwa w Programie „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) w latach 2008-2013, który umożliwia realizację m.in. staży i praktyk zagranicznych dla studentów, jak również wyjazdów studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej. Program umożliwia także wyjazdy nauczycieli akademickich celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej lub wymiany doświadczeń, sprawdzenia teoretycznych rozwiązań w praktyce w partnerskiej instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie oraz pracowników administracyjnych uczelni w celu odbycia szkoleń.

STUDIUJESZ I CHCESZ ODBYĆ CZĘŚĆ STUDIÓW ZA GRANICĄ?
PROGRAM ERASMUS+ DAJE CI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ!

PWSZ serdecznie zachęca studentów do wzięcia udziału w programie Erasmus+. Studenci kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Nowe Media, Pielęgniarstwo, Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka ma możliwość nauki przez jeden semestr w naszych uczelniach partnerskich.

Osoby zakwalifikowane w ramach programu Erasmus+ muszą spełniać następujące kryteria:

  • Być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie lub posiadać status uchodźcy albo prawo do stałego pobytu na terytorium Polski,
  • Być oficjalnie zarejestrowanym na studiach PWSZ w Głogowie,
  • Być studentem co najmniej drugiego roku w czasie wyjazdu,
  • Posiadać zdolność komunikowania się w języku angielskim,
  • Posiadać dobre wyniki w nauce.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub e-mailowy.

Wnioski dostępne na stronie internetowej uczelni oraz u koordynatorów programu.