AKTUALNOŚCI

Wizyta dr Maryny Saltykovej-Vaukovich z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego w PWSZ w Głogowie

W ramach programu Erasmus+ i współpracy nawiązanej z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie, do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zawitał kolejny gość z Białorusi – dr Maryna Saltykova-Vaukovich, która podczas kilkudniowej wizyty przeprowadziła serię wykładów oraz ćwiczeń dla studentów kierunku Pedagogika w Instytucie Humanistycznym.

dr Maryna Saltykova-Vaukovich

Choć pani Maryna urodziła się na Ukrainie, od lat pracuje w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym na Białorusi. Razem z matką (rodowitą Rosjanką) oraz ojcem (ukraińskim oficerem) przeprowadziła się do sąsiedniego kraju kiedy była dzieckiem – ojciec otrzymał wtedy atrakcyjną ofertę pracy.  Od tamtej pory mieszka na Białorusi. Warto również wspomnieć o polskich korzeniach pani Maryny – jej prababcia była Polką. Przyznaje, że ma ogromny sentyment do naszego kraju i kultury słowiańskiej. Ponadto, biegle mówi po polsku. Obecnie jest docentem w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Dzieciństwa przynależnej do grodzieńskiego uniwersytetu, gdzie wykłada i prowadzi zajęcia dla studentów kierunków pedagogicznych. Jej obszar kształcenia związany jest z historią pedagogiki, resocjalizacją ludzi młodych i ich współczesnymi problemami: alkoholizmem, narkotykami, czy nawet próbami samobójczymi.  Pani docent w swoich działaniach wskazuje na przyczyny tych ważnych problemów, szczegółowo je omawia i podaje skuteczne rozwiązania w celu ich przezwyciężenia. Od lat prowadzi badania nad psychiką ludzi młodych, podkreślając zbawienne metody zmian dotychczasowych nawyków, m. in. biblioterapię oraz arteterapię.

Ćwiczenia ze studentami kierunku Pedagogika

Pani Marynie często zdarzało się odwiedzać nasz kraj. Wcześniej brała udział w konferencjach naukowych oraz letnich szkołach języka i kultury polskiej w Siedlcach oraz we Wrocławiu. Dwukrotnie odbywała też staż w Białymstoku oraz praktyki logopedyczne. W programie Erasmus+ bierze udział po raz pierwszy, a jej kandydatura została wybrana spośród zgłoszeń kilku innych wykładowców, którzy również wyrazili chęć prowadzenia zajęć w PWSZ w Głogowie. Po przyjeździe do naszej Uczelni, pani docent została przywitana przez pracowników Biura Projektów odpowiedzialnych za organizację mobilności, z którymi nastąpiła wymiana życzliwości, gadżetów obu uczelni i słodkich upominków. W kolejnych dniach pani Maryna przeprowadziła serię wykładów oraz ćwiczeń o poniższej tematyce:

 • Prezentacja potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały w Grodnie dla studentów i kadry dydaktycznej PWSZ w Głogowie
 • Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych”
 • Przeprowadzenie seminarium na temat „Techniki terapii baśniowej Miltona Ericksona”
 • Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwiązywanie konfliktów”
 • Wykład na temat „Biblioterapia jako metoda skoncentrowana na kliencie”

Podczas pobytu pani docent wymieniła doświadczenia naukowo-badawcze z kadrą dydaktyczną PWSZ w Głogowie, m. in. z dr Adamem Bujakiem – inicjatorem współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym oraz z dr Izabelą Rutkowską, z którą nawiązała współpracę w ramach tworzenia Rocznika Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie „Spotkania”. Pani Maryna dołączyła do Rady naukowej Rocznika. Będzie recenzować artykuły rosyjskojęzyczne, a jej publikacja pt. „Od kontemplacji do refleksji (o użyciu pomocy wizualnych w praktyce pedagogicznej)” ukaże się w tegorocznym numerze Rocznika – 1(2) 2018.

dr Maryna Saltykova-Vaukovich i dr Izabela Rutkowska

Podczas prowadzenia zajęć pani Maryna była zaskoczona zainteresowaniem i aktywnością głogowskich studentów oraz serdecznym przyjęciem ze strony wykładowców. –Bardzo mi się u państwa podoba. Dziękuję za tak miłe przyjęcie. W kilka dni poznałam tutaj wielu szczerych i wspaniałych ludzi, którzy wspierali mnie w mojej pracy. Z wielką przyjemnością pragnę rozwijać nawiązane kontakty – przyznała pani docent, która starała się tak dobrać tematykę i formę zajęć, by były one jak najbardziej atrakcyjne dla studentów. Dzięki temu ćwiczenia na temat technik terapii baśniowej Miltona Ericksona okazały się ciekawe zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej PWSZ w Głogowie. Nasi wykładowcy byli zachwyceni sposobem i podejściem pani docent do słuchaczy. –Zajęcia były bardzo inspirujące – zdecydowanie przyznała pani dr Izabela Rutkowska.

dr Anita Stefańska i dr Maryna Saltykova-Vaukovich razem z grupą studentów kierunku Pedagogika

W czasie wolnym od  zajęć dydaktycznych pani Maryna spacerowała po Starym Mieście. Bardzo podobały jej się głogowskie różnokolorowe kamienice. Duże wrażenia na pani docent zrobiły ruiny kościoła św. Mikołaja, Ratusz oraz średniowieczne sukiennice. Przyznała, iż w jej odczuciu miasta wschodniej Polski znacząco różnią się od tych zachodnich. Głogów oceniła bardzo pozytywnie. –Lubię właśnie takie mniejsze miasta. Są bardzo klimatyczne – dodała.  Przyjaciele i znajomi, z którymi pani Maryna mobilnie dzieliła się fotografiami z pobytu, byli równie oczarowani architekturą naszego miasta, w tym pokrytego czerwoną cegłą gmachu PWSZ w Głogowie. Zapytana o hobby, pani Maryna zdecydowanie wymieniła wyszywanie krzyżowe obrazów na płótnie, które ją bardzo relaksuje. Obecnie kończy swoje najnowsze dzieło pt. „Dwa zakochane wilki”. W chwilach poza pracą naukową lubi również gotować i piec. Przyznała, że posiada wielostronicową książkę na temat kuchni staropolskiej i często z niej korzysta. Przygotowuje sałatki, zupy i różne rodzaje mięs posługując się polskimi, tradycyjnymi recepturami, w których smakuje jej rodzina.

Przyjazd docent Maryny Saltykovej-Vaukovich przyczynił się do umocnienia kontaktów z należącym do grodzieńskiego uniwersytetu Centrum Internacjonalizacji, z którym głogowska PWSZ planuje realizować kolejne wymiany studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+.

Biuro Projektów składa podziękowania pani dyrektor dr Sławomirze Lisewskiej oraz kadrze dydaktycznej Instytutu Humanistycznego za zaangażowanie i serdeczne przyjęcie docent Maryny Saltykovej-Vaukovich w PWSZ w Głogowie.

—————————————————————————————————

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie – założona w 1940 r. białoruska uczelnia wyższa, której renoma z roku na rok wzrasta, o czym świadczy jej wysoka pozycja w rankingach światowych uniwersytetów. W chwili obecnej posiada 15 wydziałów, m. in. Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i zarządzania, Wydział inżynierii i budownictwa, Wydział innowacyjnej inżynierii mechanicznej i inne, na których naukę pobiera około 14 500 studentów. Liczba studentów przyjeżdżających tam zza granicy kształtuje się natomiast na poziomie około 564 osób. Uczelnia efektywnie rozwija współpracę międzynarodową i realizuje obecnie 134 umowy międzyinstytucjonalne.

Więcej informacji o Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym pod adresem:

https://en.grsu.by/index.php?lang=en

GALERIA

Rekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Warunki przystąpienia do programu: status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 12.12.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

 

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:

 • studiów (SMS – Student Mobility for Studies)
 • praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships)

Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach Programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

 • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia
 • Formularz zgłoszeniowy – do dnia 12.12.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy_STUDENT_2018_2019

 • Formularz danych bankowych

Formularz-danych-bankowych-2018_2019 – student

——————————————————-

Po akceptacji komisji kwalifikacyjnej i strony przyjmującej, strony wypełniają:

 • W PRZYPADKU STUDIÓW: Learning Agreement – Student Mobility for Studies (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Studies 2018_2019

 • W PRZYPADKU PRAKTYK: Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships (zawierający plan praktyk oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships 2018_2019

 

Strona przyjmująca może wymagać od studenta dodatkowych dokumentów.


 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2018/2019:

  WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

500 €

 

600 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

450 €

 

550 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

400 €

 

500 €

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

 

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ ogłasza rekrutację uzupełniającą dla nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Uczestnik może zaplanować wyjazdy na cały rok akademicki 2018/2019,

tj. do 30 września 2019 r.

 

Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 12.12.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy PWSZ w Głogowie mają możliwość  wyjazdów w celach:

 • dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching)
 • szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training)

———————————-

Zainteresowanych wyjazdami dydaktycznymi (STA) nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 12.12.2018 r.:

 • Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_STA_2018_2019

 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching 2018_2019

 • Formularz danych bankowych

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 • Program/plan w języku polskim

———————————-

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) nauczycieli  akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 12.12.2018 r. :

 • Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – dydaktyk

 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan szkolenia oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

 • Formularz danych bankowych

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 • Program/plan w języku polskim

Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w programie Erasmus+.

Biuro Erasmus+ zaleca organizację wyjazdu (zakup biletów, potwierdzenie zakwaterowania, itp.) dopiero po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej.

 


WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Wysokości stawek w roku akademickim 2018/2019 przedstawia poniższa tabela (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych):

KRAJE PROGRAMU

(państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza UE uczestniczących w programie)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 €

 

91 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 €

 

77 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 €

 

70 €

 

Pracownikowi wyjeżdżającemu na wymianę do krajów programu i krajów partnerskich przyznawany jest ryczałt na podróż.

Odległość Ryczałt
od 10 do 99 km 20 €
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1999 km 275 €
od 2000 do 2999 km 360 €
od 3000 do 3999 km 530 €
od 4000 do 7999 km 820 €
8000 km lub więcej 1500 €

 

Rekrutacja studentów PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ rozpoczyna rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Warunki przystąpienia do programu: status studenta co najmniej II roku, złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.10.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

 

Student może uzyskać stypendium w celu podjęcia:

 • studiów (SMS – Student Mobility for Studies)
 • praktyk (SMP – Student Mobility for Traineeships)

Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę na studia uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany w ramach Programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

 • Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta wraz ze średnią za cały okres studiów danego stopnia
 • Formularz zgłoszeniowy – do dnia 31.10.2018 r.
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STUDENT_2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019 – student

 

Po akceptacji komisji kwalifikacyjnej i strony przyjmującej, strony wypełniają:

 • W PRZYPADKU STUDIÓW: Learning Agreement – Student Mobility for Studies (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Studies 2018_2019

 • W PRZYPADKU PRAKTYK: Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships (zawierający plan praktyk oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)

Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships 2018_2019

 

Strona przyjmująca może wymagać od studenta dodatkowych dokumentów.


 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, określiła następujące stawki stypendialne na rok akademicki 2018/2019:

  WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKĘ
miesięczna stawka stypendium miesięczna stawka stypendium
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

500 €

 

600 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

450 €

 

550 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 

400 €

 

500 €

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

 

 

 

Rekrutacja pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Biuro Erasmus+ rozpoczyna rekrutację dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Uczestnik może zaplanować wyjazdy na cały rok akademicki 2018/2019,

tj. na okres od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.

 

Warunkiem przystąpienia do programu, jest złożenie wymaganej dokumentacji i akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.10.2018 r.
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119).

 

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie podpisała umowy na realizację wymiany kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy PWSZ w Głogowie mają możliwość  wyjazdów w celach:

 • dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching)
 • szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training)

Zainteresowanych wyjazdami dydaktycznymi (STA) nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r.:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację uczelni przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STA_2018_2019

Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) nauczycieli  akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r. :

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan szkolenia oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – dydaktyk

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 


 

Pracownicy administracyjni PWSZ w Głogowie, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności i kwalifikacji, mają możliwość wyjazdów w celach szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training). W związku z tym należy wskazać konkretną instytucję, w której szkolenie ma się odbyć. Może to być, np. uczelnia partnerska lub inna szkoła wyższa, przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja edukacyjna itp.

Zainteresowanych wyjazdami szkoleniowymi (STT) pracowników administracyjnych zapraszamy do składania kompletu dokumentów do dnia 31.10.2018 r.:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (zawierający plan zajęć oraz formalną akceptację instytucji przyjmującej)
 • Program/plan w języku polskim
 • Formularz danych bankowych

wypełnionych na poniższych wzorach:

Formularz zgłoszeniowy_STT_2018_2019 – administracja

Mobility Agreement – Staff Mobility For Training 2018_2019

Formularz-danych-bankowych-2018_2019

 


 

WARUNKI FINANSOWANIA:

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Wysokości stawek w roku akademickim 2018/2019 przedstawia poniższa tabela (dotyczy wszystkich typów wyjazdów pracowniczych):

 

KRAJE PROGRAMU

(państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza UE uczestniczących w programie)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130 €

 

91 €

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

110 €

 

77 €

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

100 €

 

70 €

KRAJE PARTNERSKIE

(w chwili obecnej PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę z uniwersytetem na Białorusi)

stawka dzienna
do 14 dni pobytu
stawka dzienna
od 15 dnia pobytu
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 € 126 €

 

Pracownikowi wyjeżdżającemu na wymianę do krajów programu i krajów partnerskich przyznawany jest ryczałt na podróż.

 

Odległość Ryczałt
od 10 do 99 km 20 €
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1999 km 275 €
od 2000 do 2999 km 360 €
od 3000 do 3999 km 530 €
od 4000 do 7999 km 820 €
8000 km lub więcej 1500 €

 

Rekrutacja na wyjazdy do Francji (Université de Lorraine)

Francuski Université de Lorraine w Nancy, z którym PWSZ w Głogowie współpracuje od lat w ramach programu Erasmus+, ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów, wykładowców i pracowników naszej uczelni.

W poniższym folderze znajdują się informacje niezbędne podczas procesu rekrutacji, pełen wykaz kierunków, dziedzin kształcenia i obszarów badawczych. Przedstawiony został również system oceniania, terminy składania dokumentów i atrakcje dla studentów przyjeżdżających.

Folder_University of Lorraine

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://welcome.univ-lorraine.fr/en

Université de Lorraine to francuska uczelnia wyższa z bogatą historią, założona w 1572 r. Oferuje kształcenie blisko 60 tys. studentom w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich we wszystkich popularnych dziedzinach edukacji. Na terenie kampusu znajduje się również 60 centrów badawczych. W 2013 r. według francuskiej gazety Le Figaro-étudiant, Nancy zostało ocenione przez studentów jako najlepsze miasto do nauki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Rekrutacja na wyjazdy do Niemiec (Hochschule Ravensburg-Weingarten)

Niemiecka uczelnia wyższa Hochschule Ravensburg-Weingarten , z którą PWSZ w Głogowie współpracuje od lat w ramach programu Erasmus+, ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów.

Termin zgłoszeń upływa 31 października!

 

Mobilności studentów zaplanowano na semestr wiosenny roku akademickiego 2018/2019.

 

Poniżej przedstawiamy materiały dla osób zainteresowanych podjęciem studiów, bądź praktyk w niemieckiej Hochschule Ravensburg-Weingarten:

 • arkusz informacyjny (m. in. wykaz dokumentów potrzebnych do rekrutacji, katalog kursów, informacje o możliwości zakwaterowania i kosztach):

Fact_Sheet_2018_19

 • szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji:

HRW_Application_Procedure_SS_19

 • wykaz otwartych projektów, do których mogą dołączyć studenci z zagranicy:

Projects_SS_19

 • lista wykładów do wyboru prowadzonych w języku angielskim:

English_Lectures

 • folder zawierający istotne informacje dla studentów przyjeżdżających (opisano w nim m. in. dostępne kierunki, specjalności, kursy językowe, poziomy nauczania oraz wskazówki do zrealizowania mobilności)

Hochschule Ravensburg-Weingarten_Englisch

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.hs-weingarten.de/en/web/international-office/exchange-students

Hochschule Ravensburg-Weingarten to niemiecka uczelnia wyższa, która od lat wspiera młodych ludzi pragnących podjąć studia poza granicami swojego kraju. Współpracuje z około 65 uniwersytetami partnerskimi, nawet z tak odległych zakątków jak Meksyk, czy Tajlandia. Oferuje 18 programów studiów licencjackich i 12 magisterskich z zakresu m. in. technologii, ekonomii i nauk społecznych. Wykłady i seminaria prowadzone są w niewielkich grupach, dzięki czemu zapewniają intensywne wsparcie dla studentów. Młodzi ludzie cenią tamtejszych nauczycieli za doskonały mentoring. Studenci mogą zastosować swoją wiedzę za pomocą projektów praktycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Hochschule Ravensburg-Weingarten znajduje się w pierwszej 30 najlepszych uczelni w Niemczech.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Rekrutacja na wyjazdy do Turcji (Ondokuz Mayıs University)

Turecki uniwersytet Ondokuz Mayıs University, z którym PWSZ w Głogowie niedawno nawiązała współpracę w ramach programu Erasmus+, właśnie ogłosił rekrutację na wyjazdy studentów, wykładowców i pracowników naszej uczelni.

Termin zgłoszeń studentów upływa 15 listopada!

 

Mobilności studentów zaplanowano na semestr wiosenny roku akademickiego 2018/2019.

Dla wyjazdów pracowniczych, ustalono terminy:

  08-12 października 2018 r. / 05-09 listopada 2018 r.

11-15 marca 2019 r. / 15-19 kwietnia 2019 r.

Ondokuz Mayıs University to założony w 1975 r. uznany uniwersytet państwowy położony na północy Turcji, w mieście Samsun, nad Morzem Czarnym. W swojej ofercie posiada m. in. 20 wydziałów, 5 instytutów, konserwatorium i 24 centra badawcze, w których studenci mogą realizować programy studiów wyższych oraz praktyki. Naukę podejmuje tam około 58 tys. studentów (w tym ponad 3 tys. studentów ze 104 krajów świata). Jednym z kluczowych celów uczelni jest efektywny rozwój współpracy międzynarodowej oraz wspieranie społeczności studenckiej. W ciągu trwającej ponad 40-letniej edukacji uniwersytet wykształcił około 150 tys. absolwentów. W chwili obecnej na uczelni istnieje 96 stowarzyszeń studenckich nastawionych na działania w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, myśli i kariery.

Więcej pod adresem: http://erasmus.omu.edu.tr/en  

Poniżej, obszerny przewodnik Ondokuz Mayıs University, zawierający informacje dla studentów przyjeżdżających. Opisano w nim dostępne kierunki, specjalności, kursy językowe, procesy egzaminacyjne. Folder zawiera również wiele przydatnych informacji niezbędnych do zrealizowania mobilności, m.in. na temat wizy, opieki medycznej, zakwaterowania,wyżywienia, aktywności studenckich i innych atrakcji dostępnych dla studentów z zagranicy.

Erasmus_Exchange_Student_Guide

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych wymaganych przez Biuro Erasmus, studenci PWSZ w Głogowie muszą wypełnić dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą dostępne na stronach:

Przydatne linki:

Plan roku akademickiego 2018/2019: http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/All_Academic_Calendars_2018-2019_2.pdf

Katalog kursów: http://ebs.omu.edu.tr/en/ondokuz-mayis-university.html

—————————————————————————————————————————————-

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy PWSZ w Głogowie, którzy wyrażą chęć wyjazdu, oprócz formularza zgłoszeniowego, wypełniają dokument Mobility Agreement:

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów wyjazdów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do Biura Erasmus (pokój 119),

tel. 076 832 04 37, e-mail: erasmus@pwsz.glogow.pl

Propozycja praktyk w Niemczech

Studenci!
Pamiętajcie, że praktyki możecie zrealizować również za granicą.

W tym celu Biuro Erasmus pomoże Wam pozyskać fundusze z programu Erasmus+.

—————————————————————————————————————————————-

W tej chwili proponujemy dwa wolne miejsca dla studentów kierunku Nowe Media w niemieckiej firmie Verband Junger Journalisten Berlin-Brandenburg e.V.

Zgłoszenia możecie wysyłać pod adres e-mail: vorstand@vjj.de
Witryna internetowa firmy: http://www.vjj.de/

—————————————————————————————————————————————

Studenci innych kierunków zainteresowani podjęciem praktyk w Niemczech mogą wyszukać je pod adresem:

https://www.connecticum.de/

Doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach z pewnością wzmocni Waszą pozycję na rynku pracy.

Prezentacja PWSZ Głogów na arenie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+

Czeski Uniwersytet w Pardubicach to miejsce, gdzie w dniach od 4 do 8 czerwca 2018 r. odbył się International Staff Training Week, czyli trwające pięć dni spotkanie zrzeszające przedstawicieli wybranych uczelni. Jego celem była promocja szkolnictwa wyższego i nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych w ramach wymian studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych przy wykorzystaniu funduszy programu Erasmus+. Głogowską PWSZ reprezentowali: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz mgr Małgorzata Komorowska – lektor języka angielskiego Studium Języków Obcych PWSZ w Głogowie.

Zagranicznych gości przywitała pani Vera Albrechtova, kierownik Międzynarodowego Działu Współpracy z Zagranicą w Pardubicach. Tuż po niej głos zabrali jej pracownicy, odpowiedzialni za wymiany międzynarodowe. Każda z przybyłych delegacji miała czas na przedstawienie swojej uczelni w formie prezentacji multimedialnej. Podczas kilkudniowych sesji, warsztatów i wykładów dyskutowano o projektach wzajemnej współpracy dotyczących mobilności, współczesnych form szkoleniowych i dydaktycznych, także pod kątem osób niepełnosprawnych. Ponadto, pani Marta Pató zapoznała przybyłych gości z podstawami języka czeskiego. W program spotkania wpisana była także degustacja lokalnych potraw – nie tylko czeskich, ale również tych przywiezionych przez uczestników. Tym sposobem goście smakowali w polskich pierogach, kabanosach, słodkich cukierkach Michałkach i innych zagranicznych propozycjach kulinarnych. Oprócz naszych uczelnianych przedstawicieli, w spotkaniach wzięli udział reprezentanci szkół wyższych z: Hiszpanii, Włoch, Grecji, Polski, Węgier, Rumunii, a nawet odległej Japonii. W końcowej części relacji prezentujemy folder promocyjny azjatyckiego Japan Matsumoto University.

Czescy gospodarze zadbali również o aspekty kulturoznawcze. Uczestnicy mieli okazję do wspólnego zdjęcia przy ławeczce postawionej na cześć Václava Havla – pisarza i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. Jedno z popołudni zarezerwowano na wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej części Pardubic. Ciekawy okazał się przystanek przy renesansowej Zielonej Bramie, na której froncie znajduje się płaskorzeźba według projektu Mikoláše Alše. Przedstawia legendę powstania herbu Panów z Pardubic. Tuż przy wejściu na Stare Miasto i Rynek, podziwiano wznoszącą się na wysokość 60 metrów wieżę, z której szczytu rozpościera się widok na miejską strefę zabytków, pałac i piękną okolicę.

Czwartego dnia pobytu zagraniczni goście mieli okazję odwiedzić położony niedaleko Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu, w którym pokazano jak przez studentów odnawiane są dawne zabytki, m. in. rękodzieła, pisma i obrazy. Przedstawiciele głogowskiej PWSZ byli pod wrażeniem sprawnej organizacji całej imprezy i zaangażowania, które organizatorzy włożyli w jej realizację. Zgodnie też uważają, że czerwcowe spotkanie w Pardubicach może stać się podstawą do dalszych kontaktów z nowymi partnerami w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet w Pardubicach – to państwowa uczelnia wyższa założona w 1994 r. Jest ona położona w środkowej części Czech. W swojej ofercie posiada studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie związane z prawie 130 specjalnościami badawczymi. Nauka prowadzona jest na siedmiu wydziałach: Technologii Chemicznej, Ekonomiczno-Administracyjnym, Komunikacji, Humanistycznym, Sztuki i Filozofii, Zdrowia, Inżynierii Elektrycznej i Informatyki. Przynależny do uniwersytetu zamiejscowy Instytut Renowacji i Konserwacji w Litomyślu został uruchomiony w 2005 r.

Więcej informacji o Uniwersytecie w Pardubicach pod adresem:

https://www.upce.cz/en

GALERIA

FOLDER PROMOCYJNY Japan Matsumoto University otrzymany od przedstawiciela Japonii: