– Informacje dla pracowników uczelni (KA131)

PWSZ w Głogowie

W ramach programu Erasmus+ pracownicy PWSZ w Głogowie mogą realizować :

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie zawarła umowy międzyinstytucjonalne w ramach Programu Erasmus+. Uczelnie, w których realizowane są mobilności typu STA muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Aktualny wykaz uczelni partnerskich dostępny jest tutaj.
  • wyjazdy w celach  szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, instytucji edukacyjnej lub uczelni posiadającej kartę ECHE, oferującej szkolenia typu STT. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach.

 

Back to top