– Wsparcie pracowników o mniejszych szansach

PWSZ w Głogowie

Do grupy pracowników „o mniejszych szansach” kwalifikowani są pracownicy z niepełnosprawnościami (dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Pracownikom o mniejszych szansach zakwalifikowanym do realizacji mobilności ST przysługuje prawo otrzymania dodatkowych środków finansowych na realizację mobilności. Na prośbę pracownika, uczelnia może zawnioskować do NA o wypłatę dodatkowych środków finansowych dla pracowników o mniejszych szansach. Decyzję o wypłacie dodatkowych środków finansowych z tego tytułu podejmuje NA

Back to top