– Informacje dla studentów (KA103)

PWSZ w Głogowie

W ramach programu Erasmus+ studenci PWSZ w Głogowie mogą:

  • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego,
  • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą.

*Dotyczy mobilności niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

Ponadto, studenci mogą również łączyć okres studiów za granicą z praktyką (stażem), co dodatkowo zwiększa efekty uczenia się i sprzyja rozwojowi umiejętności.

Back to top