– Partnerstwo Wschodnie (KA107)

PWSZ w Głogowie

W ramach Akcji 1 (projekty KA107) – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie PWSZ w Głogowie prowadzi współpracę z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś).

Uchwała Senatu PWSZ w Głogowie

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ (KA107)

 

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Yanka Kupala State University of Grodno) (Białoruś)
Back to top