– Rekrutacja (termin zgłoszeń upływa 8 lipca br. o godz. 12:00!)

PWSZ w Głogowie
Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Student może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu na:

STUDIA (Student Mobility for Studies)PRAKTYKĘ (Student Mobility for Traineeships)
Studia można realizować w uczelni partnerskiej, z którą PWSZ w Głogowie ma podpisaną umowę współpracy. Minimalny czas pobytu to 90 dni.W przypadku wyjazdu na praktykę należy wskazać konkretną instytucję, np. przedsiębiorstwo, organizację, instytucję edukacyjną, szkoleniową, badawczą itp. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można podjąć również będąc absolwentem PWSZ w Głogowie. Warunek: zgłoszenie należy złożyć posiadając status studenta. Praktyki można realizować także podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Minimalny czas pobytu wynosi 60 dni.

W chwili wyjazdu na studia/praktykę student musi mieć zaliczony I rok studiów.

Zainteresowanych wyjazdem studentów zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w auli 209A

Uczelniany Koordynator odpowie na Państwa pytania, udzieli wskazówek odnośnie składania zgłoszeń oraz pomoże znaleźć odpowiednią uczelnię/instytucję partnerską.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia/praktykę ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium (wyjazdy na studia) w €Miesięczna stawka stypendium (wyjazdy na praktykę) w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 €620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 €600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €550 €

 

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację pracowników PWSZ w Głogowie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

Pracownik może uzyskać dofinansowanie w ramach wyjazdu w celach:

DYDAKTYCZNYCH (Staff Mobility for Teaching)SZKOLENIOWYCH (Staff Mobility for Training)
Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane wyłącznie w uczelniach partnerskich, z którymi PWSZ w Głogowie zawarła umowy współpracy. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe powinien trwać jednorazowo nie krócej niż 2 dni robocze, preferowane są jednak wyjazdy trwające 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu 5 dni roboczych lub krótszego pobytu wynosi: 8. Jeżeli pobyt przekracza 5 dni roboczych, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa. Wyjazdy w celach  szkoleniowych mogą być realizowane w instytucji zagranicznej, np. przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji edukacyjnej, uczelni posiadającej kartę ECHE, oferującej szkolenia typu STT. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje. Mobilność w celach szkoleniowych nie obejmuje udziału w konferencjach, badaniach naukowych, itp.

Zainteresowanych wyjazdem pracowników zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

STAWyjazd dydaktyka w celu prowadzenia zajęć

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (prowadzenie zajęć) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program zajęć dydaktycznych

STTWyjazd dydaktyka w celu szkoleniowym

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy DYDAKTYK (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (DYDAKTYK); program szkolenia

STTWyjazd pracownika administracyjnego w celu szkoleniowym

Niezbędne dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy ADMINISTRACJA (szkolenie) z podpisem przełożonego; Oświadczenie RODO (ADMINISTRACJA); program szkolenia

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Kraje należące do danej grupyDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

*W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez  Komisję Europejską, dostępny tutaj.

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

Back to top